Polskie bezpieczeństwo energetyczne – gazociągi

https://procan.pl/logistyka-ecommerce-2/ redukcje gazowe

Polska, jak każdy kraj na świecie, musi starać się zapewnić sobie jak największe bezpieczeństwo energetyczne. W dzisiejszych czasach jest to bardzo ważna kwestia – współcześnie bezpieczeństwo państwa postrzega się dużo szerzej, niż dawniej i w coraz mniejszym stopniu ma ono charakter niemilitarny.

Raczej nie powinniśmy obawiać się wojny, jednak problemy z dostawami energii są w stanie poważnie odbić się na naszej gospodarce. Jednym z głównych celów projektu Baltic Pipe, z naszej perspektywy patrząc, jest zapewnienie Polsce większego bezpieczeństwa energetycznego.

Omawiany gazociąg ma być częścią szerszego projektu, który docelowo ma zapewnić nam bezpośrednie dostawy gazu ziemnego z norweskich złóż. Kluczem do uzyskania bezpieczeństwa energetycznego jest dywersyfikacja źródeł jego pozyskiwania.

Kiedy ma się wielu dostawców, to nie jest się uzależnionym od jednego źródła. Wiadomo, że nie możemy korzystać tylko z rosyjskiego gazu, więc Baltic Pipe zdaje się być dobrym pomysłem.

spafactory.pl © 2019 | Newsphere by AF themes.