Codzienność, gdy chodzi o operacje plastyczne wygląda skrajnie odmiennie w zależności od konkretnych sytuacji. Należy zdawać sobie sprawę z tego, że medycyna estetyczna jest w tym momencie bardzo rozwinięta, za czym idą określone konsekwencje. Przede wszystkim obecnie, dzięki nowoczesnym narzędziom, można bardzo efektywnie rozwiązywać nawet najpoważniejsze problemy związane z wyglądem. Dotyczy to zwłaszcza osób po ciężkich wypadkach, urazach czy też pacjentów, którzy doznali rozległych poparzeń. Dzięki odpowiednio wykonanym zabiegom wygląd takich osób daje się znacząco poprawić, choć stosunkowo rzadko bez jakichkolwiek śladów ingerencji.

Jednakże z każdym kolejnym rokiem potencjał w takich operacjach jest większy. Do najbardziej zaawansowanych zabiegów ze sfery medycyny estetycznej niewątpliwie zalicza się dziś wszelkiego rodzaju rekonstrukcje. W tym te szczególnie skomplikowane i wrażliwe – związane z twarzą. Stosując odpowiednie narzędzia i techniki, lekarze są dziś w stanie dokonywać całkowitych przeszczepów twarzy. Brzmi niezwykle, ale tego rodzaju zabiegi wykonuje się w wielu krajach, w tym również w Polsce.

Do pionierów i zarazem liderów w tym zakresie zalicza się Centrum Onkologii w Gliwicach, w którym kilka lat temu dokonano jednego z najbardziej zaawansowanych tego typu zabiegów w historii medycyny. Jasno pokazuje to, że rodzimi specjaliści są w stanie osiągać w tym zakresie bardzo wiele. Przeszczepy, czyli jak kwestie estetyczne idą w parze z transplantologią Takie operacje jak kompletne przeszczepy twarzy często nie mają wyłącznie znaczenia estetycznego. Nierzadko są to zabiegi ratujące życie, ponieważ rozległe uszkodzenia naczyń i nerwów mogą bezpośrednio przekładać się na stabilność funkcji życiowych pacjenta. Jak w przypadku każdego przeszczepu, tak i tu szalenie istotny i niełatwy etycznie jest kontekst dawcy.

Musi nim być osoba martwa, której bliscy wyrażą zgodę na pobranie tkanek do wykonania operacji. Okazuje się, że twarz denata może być „przyjęta” przez organizm biorcy i funkcjonować w prawidłowy sposób – z pełnym ukrwieniem i unerwieniem, co musi robić ogromne wrażenie. Naturalnie medycyna estetyczna to również inne rekonstrukcje. Mogą one wiązać się z przywróceniem formy i funkcji innym częściom ciała, choć często w grę wchodzą tu też inne zagadnienia medyczne. Ogromną rolę w takich sytuacjach odgrywają połączenia nerwowe i naczyniowe.

Ogrom pracy stoi wobec tego przed takimi specjalistami jak chirurdzy naczyniowi czy neurolodzy. Rekonstruowane kończyny, niekoniecznie wyłącznie w oparciu o protezy, mogą być w pełni sprawne i wykonywać normalne zadania. Wykonuje się dziś przeszczepy dłoni czy stóp, które lokują się na pograniczu medycyny estetycznej, klasycznej chirurgii oraz transplantologii.