Czasami pojawiają się pytania o to, czy medycyna estetyczna to jeszcze leczenie ludzi, czy tylko ich zmienianie. Faktycznie, pewne kontrowersje na tym gruncie istnieją, jednakże nie należy posuwać się zbyt daleko w wyciąganiu wniosków. Są sytuacje, kiedy chociażby operacja plastyczna dowolnego rodzaju jest zasadna i nie ma w tym aspekcie żadnych wątpliwości. Bierzmy pod uwagę to, że ludzie są dotknięci bardzo odmiennymi sytuacjami losowymi. Osoby po wypadkach, kiedy minęło już zagrożenie życia, często muszą się zmagać z pewnymi estetycznymi deficytami. Czasami idą one na tyle daleko, że wymagają podjęcia dodatkowych działań. Już nie ratujących zdrowie i życie fizyczne, ale mające realne przełożenie na kondycję psychiczną i emocjonalną.

Twarz zmieniona w wyniku wypadku czy oparzenia może stanowić poważne obciążenie dla każdego, kto jest dotknięty taką sytuacją. Trudno wówczas mówić o tym, że operacja plastyczna nie ma uzasadnienia. Obecnie medycyna estetyczna stoi na coraz wyższym poziomie, a sama chirurgia plastyczna daje wręcz ogromne możliwości. Wszystko jest kwestią dostępności specjalistów, zaawansowanego sprzętu i materiałów medycznych, a także pieniędzy. Niestety wiele skomplikowanych operacji plastycznych nie jest w żaden sposób refundowana i trzeba finansować je z własnych środków – z pewnymi wyjątkami, o których mowa w obowiązujących regulacjach. Zmiany w wyglądzie nie zawsze są zachcianką – często są życiowo konieczne Jeśli spojrzymy na medycynę estetyczną jako taką, to z całą pewnością różni się ona dość wyraźnie od innych specjalizacji. Nie tyle bowiem jest ona skoncentrowana na leczeniu, co na korygowaniu wyglądu człowieka i powodowaniu, aby pewne funkcje przypisane do naszego ciała mogły być naszym udziałem w najszerszym możliwym zakresie.

Do pewnego stopnia zabiegi plastyczne mogą służyć ludzkiej próżności i jest to właściwość, od której wolna jest w zasadzie każda inna specjalizacja medyczna – może poza stomatologią, która ma również bardzo konkretny wymiar estetyczny. Mówi się zresztą o stomatologii estetycznej jako swoistej subkategorii w ramach tej specjalizacji. Z drugiej strony specjaliści chirurgii plastycznej, którzy są dziś w stanie dokonywać pełnych rozmachu przeszczepów całej twarzy, nie powinni być stawiani na tej samej szali, na której stawia się fachowców od powiększania piersi. Choć i w tym drugim przypadku mamy całkiem często do czynienia z bardzo zasadnymi wskazaniami, których nie sposób traktować w kategoriach fanaberii. Sprawa jest zatem złożona. Bez cienia wątpliwości medycyna estetyczna stanowi obszar specjalny, w ramach którego krzyżują się różne typy potrzeb i odmienne motywacje pacjentów. Także to czyni to zagadnienie wielowątkowym i na swój sposób fascynującym.