Tłumacz przysięgły

www.moto-laje.pl tłumaczenie tekstów

Tłumaczenie przysięgłe, niby niezwykle podobne do tłumaczenia zwykłego, a jednakże regulowane innymi przepisami. Niektóre z dokumentów dla zachowania ważności muszą być tłumaczone przez tłumaczy przysięgłych. Dotyczy to przede wszystkim dokumentów urzędowych, czy państwowych. Sami niekiedy również jesteśmy zmuszeni do skorzystania z usług tłumacza przysięgłego. Wydawać by się mogło, że każdy z lingwistów specjalizujący się w tłumaczeniach tekstów w danym języku, bez trudu poradzi sobie również z tłumaczeniami przysięgłymi. Owszem, z pewnością sobie poradzi, jednakże tłumacze przysięgli są rozliczani wedle zupełnie innych zasad.

Kim jest tłumacz przysięgły

W przeciwieństwie do tłumacza zwykłego, tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego. Specjalnością tłumaczy przysięgłych jest tłumaczenie dokumentów urzędowych, czy procesowych. Ponadto w kompetencjach tłumacza przysięgłego leży również poświadczanie tłumaczeń i odpisów wykonywanych przez innych tłumaczy. Wszystkie tłumaczenia przysięgłe są opatrywany stosowną pieczęcią tłumacza, zawierającą nie tylko jego imię i nazwisko, ale również numer uprawnienia oraz język, którego dane uprawnienia dotyczą. W przypadku przesyłania tłumaczeń przysięgłych drogą elektroniczną, dokumenty opatrywane są bezpiecznym podpisem elektronicznym tłumacza przysięgłego. Oprócz tłumaczeń pisemnych, tłumacze przysięgli wykonują również tłumaczenia ustne.

Tłumacze przysięgli pracują najczęściej dla potrzeb organów państwowych, takich jak prokuratura, sądy, policja, czy władze miejskie. Ponadto bardzo często wykonują tłumaczenia dla osób prywatnych oraz prywatnych przedsiębiorstw. Zawód tłumacza przysięgłego jest regulowany przez Ustawę o zawodzie tłumacza przysięgłego, która wskazuje m.in. jakie warunki musi spełnić osoba, starająca się o możliwość wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego. Ponadto ustawa reguluje również kompetencje – prawa i obowiązki tłumacza przysięgłego.

Z kolei Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości określa, jakie wynagrodzenie przysługuje tłumaczom przysięgłym za wykonane na rzecz organów państwowych tłumaczenia przysięgłe.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

Droga do uzyskania tytułu tłumacza przysięgłego nie jest krótka. Istnieje kilka warunków, które muszą spełnić kandydaci ubiegający się o ten tytuł. W pierwszej kolejności należy wskazać, że kandydat ubiegający się o wpis na listę tłumaczów przysięgłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi posiadać obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej. Kolejna kwestia to znajomość języka polskiego, która jest bezwzględnie konieczna. Tłumacz przysięgły musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych, przy czym musi być to osoba niekarana.

Kolejnym kryterium jest wykształcenie. Każdy tłumacz przysięgły musi mieć ukończone lingwistyczne studia wyższe, w zakresie wybranego języka. Ostatnia i niezwykle trudna kwestia to egzamin na tłumacza przysięgłego.

Egzamin na tłumacza przysięgłego

Egzamin na tłumacza przysięgłego prowadzony jest przez Państwową Komisją Egzaminacyjną pod patronatem Ministra Sprawiedliwości. Egzaminy dla tłumaczy przysięgłych popularnych języków odbywają się kilka razy w roku. W przypadku egzaminów z języków mniej popularnych, zazwyczaj odbywają się one raz w roku.

Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej oraz ustanej. Obie części zakładają wykonanie tłumaczeń z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski.

spafactory.pl © 2019 | Newsphere by AF themes.