Józef Płoszko

Sona

Józef Płoszko zaliczany jest do wielkiej trójki polskich architektów Baku. Swoją przygodę z architekturą rozpoczął od studiów na Imperatorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu. Następnie przeniósł się do Petersburskiego Instytutu Inżynierii Cywilnej.

Po skończonych studiach w 1895 roku został przeniesiony do Kijowa. W 1897 roku na zaproszenie Józefa Gosławskiego wyjechał do Baku. W Baku objął posadę architekta dzielnicowego.

W mieście oprócz Józefa Gosławskiego spotkał także kolegę ze studiów Kazimierza Skórewicza. Właśnie tam Józef Płoszko przepracował najdłuższą część swojej kariery – projektował tam przez 27 lat. Do jego najsłynniejszych budowli wzniesionych i zaprojektowanych dla Nagijewa zaliczyć można budynek „Ismayilliye”, czterokondygnacyjne domy mieszkalne znajdujące się przy ulicach Telefonnej, Targowej, Maryjskiej oraz Mołokańskiej w Baku, trójkondygnacyjny dom mieszkalny na ulicy Birżewej oraz Hotel Nowa Europa.

Zaprojektował także słynny pałac Murtuzy Muchtarowa znajdujący się przy ulicy Perskiej.

spafactory.pl © 2019 | Newsphere by AF themes.